Marry Overtoom

Wonen Werken Wolfheze

Stichting Wolfheze, werd als stichting in 2001 opgericht door Marry Overtoom (voorzitter) en Brieke Drost (bestuurslid tot medio 2007), opgevolgd door de bestuursleden AE Kliest en Jorgen Leijenaar.
Daarvoor maakten zij deel uit van de werkgroep WonenWerkenWolfheze ofwel WWW, bestaande uit diverse Arnhemse beeldend kunstenaars. Deze werkgroep maakte het i.s.m. de Gelderse Roos (Geestelijke Gezondheidszorg, het huidige Pro Persona) en het SLAK (Atelierbeheer Arnhem) mogelijk dat er gedurende tien-twaalf jaar woonwerkruimtes beschikbaar zijn gekomen voor kunstenaars, vormgevers, ontwerpbureaus e.a. op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg te Wolfheze.

De paviljoens Dennenoord, Beukenoord, Lindenhof en Schoonoord zijn vanaf het jaar 2000 door de Gelderse Roos te huur aangeboden. In Dennenoord, vanaf juni 2000 en een jaar later in Schoonoord woonden en werkten beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers. In Lindenhof bevond zich o.a. een electronicaontwerpbedrijf, in Beukenoord vestigden zich eenmansbedrijfjes o.a. gericht op meditatie en therapieën.
Ter kennismaking in 2000 werd de tentoonstelling Het Gekke Huis georganiseerd door Hester Oerlemans en Marry Overtoom. In dat jaar werd het pand Dennenoord bewoond door de eerste particuliere bewoners op het ziekenhuisterrein.
Inmiddels zijn in 2011 alle huurcontracten geëindigd en niet verlengd. Veel bewoners zijn vervolgens verhuisd naar het kazerneterrein Buitenplaats Koningsweg in Arnhem-Noord.

Stichting Wolf-heze (roepnaam Wolf), heeft diverse kunstwandelprojecten geïnitieerd en georganiseerd op de Zuid-Veluwe, zie voor meer informatie:
De Kunst van het Wandelen

s.v. Wolf
Samenwerkingsverband Wolf (s.v. Wolf), is in januari 2011 van start gegaan in haar nieuwe organisatievorm: een flexibel en open samenwerkingsverband. De leden :
Æ Kliest, Jorgen Leijenaar en Marry Overtoom.

  • paviljoen Dennenoord
  • paviljoen Schoonoord