Marry Overtoom

DKVHW 1

Het Elfbergenpad en de Kunst van het Wandelen

Het Elfbergenpad en de Kunst van het Wandelen is een project van Stg. Wolf en tot standgekomen in samenwerking met het CBKGelderland, het Veluws Bureau voor Toerisme en Regio VVVVeluwe-Vallei. De conceptontwikkeling (2004) alsmede de uitvoering van het project (2005-2007) is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland (EZ en Cultuur), de gemeente Renkum, Ede en Wageningen.

voor meer informatie zie:
Het Elfbergenpad en de Kunst van het Wandelen

Café Sonore 2009
Op Radio 6 in het programma Café Sonore van de VPRO was op 4 oktober j.l. de uitzending geheel gewijd aan de geluidswerken van De Kunst van het Wandelen.
In deze aflevering is een selectie van geluidswerken te beluisteren, gerealiseerd voor de wandelprojecten (2005- 2009) van Stg. Wolf, met daarin
bijdragen van Nathalie Bruys, Spinvis, Cilia Erens, Hooykaas/Stansfield en Jan Goorissen.

Samenstelling en presentatie: Armeno Alberts

  • De bundel met vijf kunstenaarsbijlagen
    De bundel met vijf kunstenaarsbijlagen