Marry Overtoom

Bløbba 2022

Een hekwerk met een verbeeldend spelkarakter.
Twee afscheidingen voor op het schoolplein van de nieuwbouw van de Rafaëlschool; één voor langs het kleuterplein en één voor tussen de speelvelden in van de midden- en bovenbouw.
De lamellen van het hek bieden de voorbij lopende kinderen en begeleiders een zichtspel. De meanders van het hek bieden aan beide zijden een beschutte ruimte voor zitelementen.
Een hekwerk niet alleen ter begrenzing maar ook met verbindende kwaliteiten: de houten latten- basisstructuur (lamellen) bieden beschutting maar ook transparantie, waarin verschillende spelelementen en ontmoetingsmomenten in zijn verwerkt: zitelementen bij de meanders, bubbelreliëfs, schoolborden (onderwaterwezens),klankbuizen en poortjes.

Symmetrische constructie:
Het is een afrastering die van beide kanten even toegankelijk is, die een gelijkwaardig raakvlak biedt. Aan de hand van de ‘blinde’ constructie, is er een symmetrisch beeld gerealiseerd: geen voor – en achterkant, met aan de ene kant een framewerk en aan de andere kant een betimmering, maar aan beide kanten dezelfde structuur, meanders met zitelementen en detailleringen. Dit biedt ruimte voor ontmoeting en verbinding, zoals bijv. het tegelijkertijd kunnen bordkrijten of om van beide kanten te kunnen gaan zitten in dezelfde meander.
De poortjes zijn afwijkend van de andere hekdelen en daarmee op afstand duidelijk zichtbaar en herkenbaar.

Gekozen is voor materiaal met een natuurlijke uitstraling: duurzaam accoyahout en medite tricoya in combinatie met een gepoedercoat metalen frame.

geplaatst nov. 2022
schoolplein Rafaëlschool Utrecht
i.s.m. Invend, IDSkipss
views: Æ Studio Rotterdam